Du må komme på banen, ansvarlig redaktør Fridtjof Nygaard – vi har felles interesser!