Et spleiselag og en fellesdugnad for å bevare 1.-7. klasse på alle barneskolene i kommunen