• FOTO: Malin Helen Jørgensen

Til Fiskeriminister Per Sandberg