• I tråd med ønskene: Visepolitimester Arne Sundvoll mener anbefalingen fra politimesteren i stor grad følger opp kommunenes ønsker.

    FOTO: Agder politidistrikt

Byremo kan bli politisenter

Byremo kan få samlet lensmannskontor for fire kommuner. Men mer patruljer og mer synlig politi er langt viktigere enn faste åpningstider, mener visepolitimester i Agder, Arne Sundvoll.