• Faglig tuftet: Som politiker har stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) selvfølgelig kunnet påvirke. – Men beslutningen er utelukkende faglig basert, sier Robstad.

    FOTO: Signe Marie Rølland

Mener det var faglig begrunnet

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) fra Aust-Agder forklarer hvorfor han tror statsråd Per-Willy Amundsen snudde i 12. time fredag.