• Startet opp: Pensjonert politimann Arvid Adriaenssens startet i desember opp enkeltpersonforetaket Arvid Adriaenssens Hjelp innen bransjen barneverntjenester.

    FOTO: Rita Tvede Bartolomei

Nyetableringer i desember

I løpet av desember måned ble det registrert 23 nyetablerte selskaper i vår region. Her er en oversikt over de nye firmaene, formål, aksjekapital og nøkkelpersoner.