• Aktuelle som prosjektledere: En av rådmennene kan bli prosjektleder for Lyngdal 2 fram til sammenslåingen. Fra venstre Kjell Olav Hæåk i Audnedal og Norman Udland i Lyngdal.

    FOTO: Signe Marie Rølland

Rådmenn kan bli prosjektleder

En av rådmennene Norman Udland i Lyngdal eller Kjell Olav Hæåk i Audndal kan bli prosjektleder for Lyngdal 2.