• E 39 med adkomstveg til Mjåvann sett mot vest.

    FOTO: Illustrasjon: Rambøll Norge

Slik vil de ha nye E 39

Se illustrasjoner av planene for ny firefelts E 39 fra Kristiansand til Mandal.

Se illustrasjonene nederst i saken.

AGDER Nye Veier har tirsdag sendt ut sine forslag til reguleringsplaner for E 39 fra Kristiansand vest til Mandal øst. Planene skal behandles politisk i de fire kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Mandal. Dette er ventet å skje i løpet av januar måned, før planene skal legges ut til offentlig ettersyn.

Forslagene omfatter strekningen fra Fidjane i Kristiansand til Døle bru ved avkjørselen til Holum.

Illustrasjonene som kan ses nederst i saken omfatter blant annet ny bro over Trysfjorden og tunnel ved Vedderheia i Søgne.

Byggestart for vegstrekningen er ventet å være i løpet av neste år. Første prioritet på byggingen av vegen mellom Kristiansand og Ålgård er Kristiansand til Døle bru.

Nye Veier har tidligere opplyst at det blir strekningsvise åpninger med første delåpning i 2021 ved en byggetid på 12 år. Dermed skal firefelts motorveg fra Kristiansand til Stavanger etter planen være klar i løpet av 2030.

E 39 med adkomstveg til Mjåvann sett mot vest.

E 39 med adkomstveg til Mjåvann sett mot vest.

FOTO: Illustrasjon: Rambøll Norge

E39 ved Grauthelleren retning vest.

E39 ved Grauthelleren retning vest.

FOTO: Illustrasjon: Rambøll Norge

E39 ved Fiskåvannet.

E39 ved Fiskåvannet.

FOTO: Illustrasjon: Rambøll Norge

E39 ved Rossevann i vestlig retning.

E39 ved Rossevann i vestlig retning.

FOTO: Illustrasjon: Rambøll Norge

E39 ved Fossevann retning vest.

E39 ved Fossevann retning vest.

FOTO: Illustrasjon: Rambøll Norge

E39, Monankrysset sett østover.

E39, Monankrysset sett østover.

FOTO: ILLUSTRASJON: SWECO

E39, Monankrysset sett vestover.

E39, Monankrysset sett vestover.

FOTO: ILLUSTRASJON: SWECO

E39 ved Kleppland i Søgne

E39 ved Kleppland i Søgne

FOTO: ILLUSTRASJON: SWECO

E39, tunnelåpning ved Vedderheia i Søgne sett østover.

E39, tunnelåpning ved Vedderheia i Søgne sett østover.

FOTO: ILLUSTRASJON: SWECO

E39, Lohnelier sett vestover.

E39, Lohnelier sett vestover.

FOTO: ILLUSTRASJON: SWECO

E39, Lindelia og Trysfjorden sett vestover.

E39, Lindelia og Trysfjorden sett vestover.

FOTO: ILLUSTRASJON: SWECO

E39 ved Trysfjorden sett nordover.

E39 ved Trysfjorden sett nordover.

FOTO: ILLUSTRASJON: SWECO

E39, Lohnelier sett vestover.

E39, Lohnelier sett vestover.

FOTO: ILLUSTRASJON: SWECO

E39 ved Trysfjorden, sett sørover.

E39 ved Trysfjorden, sett sørover.

FOTO: ILLUSTRASJON: SWECO

E39 ved Dyredalen, mandal, sett vestover.

FOTO: Illustrasjon: Sweco

Siste nytt