• Øker kraftig:

    Salget av hytter på Bortelid har økt kraftig, og bidrar til veksten i omsetninger av eiendommer i Åseral på slutten av 2016.

    FOTO: Malin Helen Jørgensen

Solid slutt etter dårlig årsstart

Etter en dårlig start i omsetninger av eiendommer i Åseral, tok salget seg kraftig opp mot slutten av året og sikret et solid årsresultat.