• Restaurerer Mandal kirke: Simen Sjølingstad (fra venstre) og Torje Sodeland i Landskapsentreprenørene er i gang med steinleggingen og dreneringsarbeidet ved Mandal kirke.

    FOTO: Signe Marie Rølland

  • Restaureringsarbeidet i gang: Steinene skal legges på plass igjen når dreneringsarbeidet ved østveggen er utført.

    FOTO: Signe Marie Rølland

Stopper vannet ved kirkeveggen

Arbeidet med å restaurere Mandal kirke er for alvor i gang. For å stoppe fukt og råteskader jobber Landskapsentreprenørene nå med å drenere bort vann fra den østlige kirkeveggen.