• Alt av lokalsport: Turn, skyting, fotball, svømming. Ingen idretter er for store eller små i lokalsporten.

    FOTO: Montasje

Satser på lokalsporten

Lindesnes lanserer nå en ny tjeneste for innsending av saker fra lokalsporten. – Ingen idrett er for liten, sier ansvarlig redaktør Fridtjof Nygaard.

LINDESNESREGIONEN: Lokalsporten gir nye muligheter for regionens idrettsklubber til å sende inn brukergenerert stoff og få det publisert i Lindesnes både på nett og papir.

– Lindesnes har et uttalt mål om å dekke breddeidretten på best mulig måte. Vi vet det blir lest av et engasjert publikum. Ofte har vi en tendens til å konsentrere oss om de største begivenhetene i de store idrettene. Da går vi garantert glipp av masse fra referater fra aldersbestemte lag, turneringer og oppvisninger. Vi har ikke alltid anledning til å sende journalister på alle arrangementer. Denne portalen blir et supplement til alt journalistene ikke kan gjøre, sier Nygaard.

 

Eller finn dette symbolet på forsiden www.l-a.no og kom rett inn på skjemaet:

 

Han beskriver lokalsporten som et lavterskeltilbud der Lindesnes ønsker at flest mulig skal sende inn sine referater.

– Og vi skal hjelpe med å kvalitetssikre, lese gjennom og komme med tilbakemeldinger til innsenderne, sier Nygaard.

Ingen idrett er for liten

De mange skrivekyndige personene som finnes i idrettsklubbene inviteres og oppfordres til å sende inn referater og bilder fra kamper, stevner og turneringer.

– Det er et lavterskeltilbud, og du trenger ikke tro du er noen journalist. Men noen enkle bilder med telefonen og en tekst som forteller noe om det som har blitt gjort er mer enn nok, sier Nygaard.

Nettallene viser at lokalsporten engasjerer. Et godt eksempel fra tidligere i år er da Mandal volleyballklubb vant en turnering i Stavanger, og sendte inn referat som ble meget populært blant leserne.

Lokalsportportalen - lagre linken i dine bokmerker

– Det er umulig for oss å dekke over alt, men ingen idrett er for liten. Vi vet lokalsporten har god trafikk, og vi vil favne over flest mulig, sier Nygaard.

Lokalsportportalen skal komme som en tilleggstjeneste, og skal ikke komme i veien for Lindesnes' tilstedeværelse på idrettsarrangementene i regionen.

Visse retningslinjer

På alle idrettsarrangementer sitter det ressurssterke foreldre rundt som gjør en dugnadsjobb. Både foreldre, besteforeldre og trenere anbefales å sende inn referater.

Av de enkle krav som stilles er at alle som er avbildet i et innsendt bilde må være omtalt med fullt navn. Skulle personene på bildet være under 18 år kreves foreldregodkjenning for bildebruk i avisen.

Klikk her for å komme til innsendingssiden.

Siste nytt