Fikk budsjettet: Ordfører Alf Erik Andersen (Frp) fikk torsdag lagt fram budsjettet for 2016 sammen med Mandal bystyre. Foto: Signe Marie Rølland
La fram budsjettet: Økonomisjef Wenke Nome la torsdag fram budsjettforslaget for politikerne i Mandal bystyre. Foto: Signe Marie Rølland
Liker ikke økningen: - Det er et klart og tydelig budsjett, men jeg liker ikke økningen i eiendomsskatt. Foto: Signe Marie Rølland
Fortalte om kommunens økonomi: Rådmann Irene Lunde fortalte torsdag om kommunens økonomiske situasjon. Foto: Signe Marie Rølland
Elisabeth Lindland (MDG)

MANDAL: — Eiendomsskatten foreslås økt til 3 promille i 2016, og det mener jeg vi må jobbe for å unngå. Det som er gledelig å se er at vi driver kostnadseffektivt, og at vi driver en bra kommune, sier ordfører Alf Erik Andersen (Frp).

Politikernes budsjettforslag skal legges fram for driftsstyret 24. november. Budsjettbehandlingen blir i siste bystyremøte før jul, 17. desember. Ordføreren er fornøyd med at det gjøres på den måten, så politikerne har tid til å utarbeide nye forslag.

— Jeg synes budsjettet er veldig bra presentert denne gangen, og det er synliggjort for oss hvilke nødvendige tiltak rådmannen foreslår gjennomført. Med det som utgangspunkt kan vi prioritere og skyve tiltak fram i tid. Tidligere år har tiltak som Orelunden dagsenter, Inn på Tunet, Fyrlyset og Jobben vært foreslått kuttet, uten at det har vært mye å spare på å fjerne dem, sier Andersen.

Hans partikollega Alf Gottfred Møll (Frp) liker heller ikke økningen i eiendomsskatt.

— Det er et klart og tydelig budsjett, men jeg liker ikke økningen i eiendomsskatt. Denne må vi kjempe for å få vekk, men vi må også være realister. Gjelden har gått ned over noen år nå, uten eiendomsskatt og uten at det har gått utover tjenesteproduksjonen, sier Alf Gottfred Møll (Frp).

Vil ikke øke e-skatt

Jon Gunnar Ask (H) vil holde seg på 2,5 promille i eiendomsskatt og ikke øke den fra 2016. — Jeg mener vi må kutte i organisasjonen eller tjenestetilbudet for å få dette til. Hvilke tiltak vi vil foreslå kan jeg foreløpig ikke si noe om, det skal vi se på framover. Det blir tøft, men det er ikke helt beksvart. Vi skal se etter muligheter for å få dette til, men vi ønsker å opprettholde 2,5 promille, sier han.

Svein Berntsen (SV) mener derimot at eiendomsskatten bør økes til 3 promille. Torsdag var han vara i bystyret, for Morten Ekeland.

— SV ønsker å øke eiendomsskatten fra 2,5 til 3 promille, men det er jo ikke sikkert det blir vedtatt. Vi er helt avhengig av eiendomsskatten, sier han.

— Mandal kirke ble ikke nevnt her i det hele tatt, at vi trenger mer penger til restaureringen, og der håper jeg det er mulig å få midler også fra andre steder, sier Berntsen.

- Gjeldsnivået ned

Margrethe Holte (KrF) mener det er bra rådmannen ikke foreslår kutt av Orelunden dagsenter, Inn på Tunet, Jobben og Fyrlyset. På det sistnevnte stedet er hun selv daglig leder.

— Det har vært foreslått kutt der flere år tidligere, så dette virker bra for vår del, sier Holte.

Varaordfører Ingvild Thorsvik (V) mener rådmannen har gjort en god jobb med budsjettet og økonomiplanen, selv om hun mener gjeldsnivået i Mandal må ned.

— Vi har for høy gjeld. Det er her skoen trykker aller mest. Jeg synes rådmannen har gjort en god og grundig jobb, men vi har fremdeles en jobb å gjøre, sier Thorsvik.

Vil fjerne kontantstøtten

Hun er klar på at Venstre skal jobbe for å beholde eiendomsskatten på dagens nivå. I tillegg vil hun ta ut den lokale kontantstøtten fra budsjettet.

— Vi ønsker å ta ut kontantstøtten. Det vil gi oss 800.000 kroner, som vi heller ønsker å bruke på tidlig innsats. Vi skal sette oss ned å kikke på detaljene i budsjettet, sier Thorsvik.

Gruppeleder i Arbeiderpartiet, Even Tronstad Sagebakken, karakteriserer rådmannens forlag som oppløftende.

— Dette er et godt utgangspunkt å jobbe med. Budsjettet er ryddig fremstilt. Det er gledelig å se at budsjettet er en videreføring av flertallet fra i fjor. Saker vi brenner for som tidlig innsats er med i budsjettet. Det er også positivt at det er funnet plass til ny hall på Frøysland, sier Ap-politikeren.

- Mer til skole og eldre

— Mandal har i flere år hatt et negativt premieavik. I dette budsjettet er avviket halvvert ned til 33 millioner kroner. Dette er med på å lage et forutsigbart budsjett, noe som er viktig å gjøre før en eventuell kommunesammenslåing, påpeker Tronstad Sagebakken.

Han påpeker at utgiftene virker å øke mer enn inntektene.

— Her må vi se om det finnes andre løsninger. Vi vil også se om vi kan omfordele midler, slik at vi kan øke tilskudd til skole og eldreomsorg. Jeg blir litt bekymret når jeg ser i avisen at kommunen kanskje må sende eldre til andre kommuner, mener Tronstad Sagebakken.

Randi Fredriksen Ihme (Sp) sier de skal se nærmere på budsjettet.

— Det er noe å jobbe med, og vi vil se videre på det i gruppen. Det optimale er å holde eiendomsskatten på 2,5 promille, sier hun.

— Vi mener kommunen driver sparsommelig, og at økningen som foreslås innen helse- og omsorg og skole er fornuftig, sier Elisabeth Lindland (MdG).