«Vær så snill å vedta Nye Veiers forslag om et motorveikryss på Blørstad»

Flertallet i Teknisk Utvalg i Lindesnes kommune har sagt nei til et motorveikryss ved Blørstad. De har kun tenkt på sitt eget ve og vel og overlater til andre å ta en stor trafikkbelasting. Dette vedtaket er heldigvis anket videre til kommunestyret og skal behandles der over påsken. Utfallet er imidlertid veldig usikkert.

Beboere på Vestre Skogsfjord har nå begynt å glede seg til at gamle E 39 skal bli en lokalvei. Med Nye Veiers plan om motorveikryss ved Blørstad, vil det kun være beboere fra Vigeland og omegn som skal på arbeid i Mandal og omvendt, som vil bruke veien. Nå er det dessverre stor fare for at det blir med drømmen.

Uten et motorveikryss på Blørstad vil alle som skal østover mot Kristiansand i dette området bruke den gamle veien. Dette har Nye Veier allerede beregnet. De må bygge firefelts vei fra Ime til Lindland hvis vedtaket ikke blir omgjort. Ingen som bor i nedre del av Audnedalen, eller på Vigeland og omegn vil kjøre 8–10 km i motsatt retning fra Vigeland til Udland, for så å kjøre motorveien østover derfra. Da må de i tillegg betale bompenger for strekningen fra Udland til Lindland.

E 39 gjennom Vestre Skogsfjord er en farlig vei. Det er ikke mulig for beboere å bevege seg til fots eller på sykkel langs dagens E 39 for å besøke hverandre. Kun bil gjelder. Vi har i mange omganger hatt et sterkt engasjement og henstilt til Statens Vegvesen om å få en sykkel- og gangvei gjennom bygda. Vi er blitt føyset vekk hver gang. Dødsulykkesstatistikken på denne strekningen har ingen påvirkning på byråkratene. For oss som bor her og kjenner de som har gått bort, er det en sørgelig lesning.

Vestre Skogsfjord Vel behandlet denne saken på årsmøtet sitt i dag. Det ble enstemmig vedtatt å rette en sterk henstilling til politikerne i Lindesnes kommune om å tenke seg godt om. Vær så snill å vedta Nye Veiers forslag om et motorveikryss på Blørstad.

Årsmøtet Vestre Skogsfjord Vel

11. april 2019

Les hele saken med abonnement