Hva med tilførselsveien fra nye E 39?

Det har vakt stor og forståelig oppstandelse og frustrasjon blant de berørte etter at Nye Veier på folkemøtet onsdag i forrige uke presenterte sitt forslag til en alternativ trase for tilførselsveien fra nye E 39. Tore Neerland har et meget godt og velbegrunnet leserinnlegg om dette i Lindesnes Avis 4. februar.

Jeg møtte som vararepresentant for SV i torsdagens bystyremøte. I møteinnkallingen var vi blitt informert om at representanter for Nye Veier skulle gi bystyret en 20 minutters orientering om veiprosjektet. Stor var derfor overraskelsen, for ikke si overrumplingen, da det etter hvert kom fram som ønskelig at partiene på sparket ga signaler om hvordan de stilte seg til det nye forslaget. Dette for at Nye Veier kunne gå videre i arbeidet med et forslag som ligger utenfor det vedtatte planområdet. Frustrasjonen min var så stor at jeg fant det best å ikke gi noen kommentar der og da. Vårt parti, og sikkert de fleste andre partiene var overhodet ikke forberedt på dette utspillet og hadde selvsagt ikke, på så kort tid, hatt mulighet for å diskutere en så viktig sak internt.

SV vil få gi uttrykk for sterk misnøye med en slik framgangsmåte. Traseen for tilførselsveien skal ikke behandles som en hastesak, men på en gjennomarbeidet og seriøs måte. Nye Veier «lokker» med tidligere ferdigstilling av veien dersom det alternative forslaget blir valgt. Det argumenteres med at tunnel gjennom Sandnesheia tar tid og blir dyrt. Det er altså økonomiske innsparinger som er den egentlige begrunnelsen.

SV kan se noen fordeler med at tilførselsveien blir nærmere tilknyttet Tregdeveien. Men SV kommer aldri, vi gjentar aldri, til å stemme for en alternativ trase for tilførselsveien som på denne måten legger beslag på store landbruksområder. Vern av landbruksjord er en viktig sak i vårt program som vi overhodet ikke kompromisser på. SV vil heller ikke akseptere at folk som bor i dette området på ny skal oppleve utrygghet for hus og hjem. I lang tid måtte de vente på avklaring av planområdet for tilførselsveiens trase. De har så fått klarsignal for bygging av nye boliger eller restaurering og ombygging av sine eksisterende i trygg forvisning om at de ikke vil berørt av den nye veien. Det er overhodet ikke akseptabelt at de kan risikere å bli holdt for narr på en slik måte. Dette vil i så fall bli et løftebrudd til liten ære for byens politikere. Heldigvis har planutvalget nå en stødig og klok leder i John Kittelstad og SV regner med at både planutvalget og bystyret «skyter ned» denne alternative traseen. Nye Veier må få klar beskjed om at de i sin videre planlegging av tilførselsveien har å holde seg innenfor det vedtatte planområdet.

Tore Neerland og de andre berørte i bygda kan være trygg på at de har SVs fulle støtte i denne saken.

Svein Berntsen

1. vararepresentant i bystyret for SV

Les hele saken med abonnement