Mediene har ikke innsynsrett i politiloggen

Lindesnes avis publiserte onsdag 24. juni en sak på sine nettsider hvor overskriften var «Stanset fest hos politikollega – nekter for å ha dekket over hendelsen».

Lørdag 27. juni fulgte avisen opp denne saken med å skrive en leder i papiravisen med overskriften «Festen alle hørte, men ingen skulle høre».

Utgangspunktet for saken er at Lindesnes avis hadde fått tips om at en politipatrulje måtte stanse en fest hos en politiansatt natt til søndag 14. juni etter klager om høy musikk. Operasjonssentralen twitret ikke hendelsen, og Lindesnes avis undrer seg nå over om operasjonssentralen har forsøkt å skjerme en kollega.

I lederen som står på trykk lørdag 27. juni hevdes det at «politiet etter alle solemerker har forsøkt å gjemme unna den pinlige episoden». Redaktøren gjør også et større poeng av at politiet ikke har etterkommet avisens krav om å få opplest ordrett hva som står i politiloggen. Redaktøren mener videre at avslaget på innsyn i politiloggen er langt mer alvorlig enn at sommerfesten gikk over styr.

Mediebransjen har ikke fått gjennomslag for sitt ønske om å få innsyn i oppdragene som føres i politiets operative system (PO). Det ser det ikke ut som om redaktøren i Lindesnes avis har fått med seg. Det er politiet som beslutter hvilken informasjon som skal frigis media og offentligheten. Redaktører og mediebransjen må gjerne mene at det er feil, men dersom noen ønsker innsyn i et konkret oppdrag i politiets operative system, så er innsynsbegjæring og kontakt med politimester grep som redaktøren bør kjenne til.

Når det gjelder Twitter og hvilke retningslinjer operasjonssentralen legger til grunn for hva som skal kommuniseres til offentligheten, så har politiet felles retningslinjer for alle 12 operasjonssentralene i Norge. Operasjonssentralens kommunikasjon på Twitter skal bidra til å løse politiets oppdrag (redde liv og helse og opprettholde trygghet, lov og orden). Det skal kommuniseres slik at befolkning og andre samfunnsaktører kan ta gode valg for å ivareta egen sikkerhet, redusere risiko og forebygge kriminalitet og alvorlige hendelser.

I Agder politidistrikt skrives det Twitter-meldinger når fester blir avsluttet på grunn av støy og som følge av klager fra naboer. Men det er ikke slik at politiet har kapasitet til å twitre hver gang en politipatrulje avslutter en fest, hver gang et rådyr blir påkjørt eller hver gang en båt eller bil er meldt stjålet. Hva som twitres og når det twitres kommer helt an på hvor mange og hvilke oppdrag og hendelser det er i politidistriktet på den aktuelle vakten til operasjonsleder.

Redaktøren avslutter sin lederartikkel med å insinuere at det er en innarbeidet ukultur i Agder politidistrikt, der tabber og lovbrudd blir dekket over av sine egne. Det får stå for hans regning.

Agder politidistrikt ønsker å være åpne og legge forholdene til rette for god og konstruktiv kommunikasjon med pressen og innbyggerne.

Svein Enersen
Leder av stab for kommunikasjon
Agder politidistrikt

Les hele saken med abonnement