«Initiativet til MHSF er spennende»

Denne uken ble det kjent at kunstner Per Tomas Govertsen skal utsmykke undergangen ved bybroa for å forskjønne området mellom Øvrebyen og Gågata, og for at den opplevde avstanden mellom bydelene skal føles kortere. Utsmykningen er en del av sentrumsløftet regissert av Mandal Handel og Service Forening (MHSF).

Ved siden av broa er det en liten grønn lunge. Området er i dag uten større verdi og de fleste haster forbi på vei opp eller ned i byen. Potensialet er langt større enn hva årelang neglisjering av området skulle tilsi. Initiativet til MHSF er spennende og de foreløpige tegningene av hvordan området kan komme til å bli virker svært lovende. Selv om Mandal er en vakker by som har mye å by både tilreisende sommergjester og fastboende, er det ikke flere bynære indrefileter enn at samtlige burde vedlikeholdes og opprustes til å bli like attraktive som de fortjener.

Valget av kunstner er godt. Govertsens blå julestjerne har i flere år markert inngangen til en hektisk julestrie på Gierts Karis plass. Det blir å forvente at den lokale kunstnerens badende elefanter vil være med på å løfte undergangen under broa og den tilstøtende parken i like stor grad. I Gravane i nærheten av Fiskebrygga i Kristiansand har liknende prosjekter vært installert med stor suksess. Områdene der har blitt attraksjoner i seg selv.

På tross av en skrantende kommuneøkonomi og et vedlikeholdsbudsjett på dødsleiet, er denne investeringen viktig. På lik linje med alle andre opprustninger av offentlige rom og parker. På tross av at det kan være vanskelig å se gevinsten krone for krone, er det liten tvil om at en kunstnerisk forskjønnelse av brakke områder har stor verdi.

Les hele saken med abonnement