Faren ved ikke å ha en fyr på fyret

Om dagens fyrvokter på Lindesnes fyr, Kjell Olsen, blir landets siste utøver av yrkesgruppen er ennå et åpent spørsmål. Olsen går av i august, men så langt har ikke Kystverket konkludert om stillingen blir vedlikeholdt eller lagt ned. Resten av landets fyr har vært avbemannet i en årrekke og det nest siste ble automatisert i 2003. Lindesnes fyr og fyrvokterne der er i så måte en attraksjon i seg selv. Skulle det ende med at Olsen har fyrets siste vakt og slukker lyset bak seg, vil det bety at landets kanskje mest kjente fyr blir en dimensjon fattigere.

Alternativet til en fyr på fyret er å sette bort vedlikeholdet til Fyrmuseet som igjen vil kjøpe tjenestene gang for gang ved behov. Det vil fort bli dyrt og etter alle skipsmerker heller ikke like bra. Det skal mye til å erstatte en ansatt som i mange år har identifisert seg med rollen som fyrvokter og har opparbeidet seg et såpass eierforhold til fyret som nettopp Olsen.

Fyret og fyrmuseet er i vinden som aldri før. Tidligere i vår hadde avisen sak på besøkene ute i havgapet og billettinntektene var oversteget en million kroner. Så skal selvsagt fyret og museet sees adskilt, men det spørs om besøkene vil være like høye om landemerket ender opp som en trist og rustbefengt fakkel ytterst på neset. Fyret som i generasjoner har vært brukt som symbol på regionens identitet og har figurert i utallige reklamer og landsdelspresentasjoner fortjener å vedlikeholdes slik at det også i fremtiden blir et attraktivt reisemål for lokale såvel som tilreisende turister.

Avgjørelsen som er ventet fra Kystverket innen kort tid vil bety mye for hvordan det videre livet til turistmålet blir. Paradokset er at mens fyret så sent som i fjor ble sett på som et selvfølgelig motiv i det nytegnede kommunevåpenet, brenner det et blått lys for fremtiden av selve sjelen i fyret, nemlig fyrvokteren. Kystverket har selvsagt regnet på for og imot fyrvokter, men spørsmålet er om regnestykket inkluderer hvordan oppfattelsen vil bli av å sette landemerkets helse på anbud.

Les hele saken med abonnement