Kua og kalven

Et folkemøte i Buen om ungdomsmiljøet i regionen er ikke godt nok til å stoppe at ungdom ruser seg. Men den samlede og solide fronten er en god begynnelse på en holdningsendring som må til for å begrense skadevirkningene av rusbruk. For ledelsen i kommune, politi, skole og helsesektoren virker det som om narkotikaproblemene til ungdommen kommer brått på. Da har de ikke kjent etter at regionen har store stein i skoene. Levekårene er under landsgjennomsnittet dårlige, bruken av vanedannende medikamenter er i Norgestoppen og regionen er kjent for et lengevarende rusproblem blant for mange mennesker.

Norsk narkotikapolitiforening er sterkt bekymret over den negative utviklingen i rustrendene blant barn, ungdom og unge voksne. Ufarliggjøringen av cannabis vekker uro, og NRK Sørlandet har omtalt at mange ungdommer tror cannabis nå er legalisert. Tilgangen på alle typer narkotika er tidvis enklere og billigere enn å ruse seg på alkohol. På folkemøtet i Buen fortalte foreldrene Mona og Arne Bratland om tapet sin sønn i en overdose MDMA i 2017. Han besøkte sin kjæreste i England, sammen tok de dop og den unge mannen fikk en overdose og døde.

Skal ungdomsmiljøet forbedres, må alle ta ansvar. Bevisstheten må være hos alle, for rusbruken gjelder ikke bare utsatte ungdommer og deres familier. Det hjelper ikke å vise pekefingeren og kjefte. Det har verken voksne, ungdommer og barn noen gang tatt lærdom av. Voksne samfunnsborgere av den brede middelklassen må kikke i sine egne kjøleskap og medisinskap og tenke etter hvor barna har vanene og lysten på rus fra. Ikke alt kommer viljeløst flytende inn fra mobile applikasjoner på verdensveven. Foreldre og foresatte må gå i seg selv og tenke at rusproblemer kan ramme deres barn. Den største trusselen mot ungdomsmiljøet er derfor holdninger. Billedlig talt må kua ikke glemme at den har vært kalv. Da er frihet under ansvar sjelden en god medisin.

Les hele saken med abonnement