Røft vær: Ole Ertzeid viser fram «Lindesnes fyr», et bilde som i dag er tatt inn i De kongelige samlinger. Foto: Petter Emil Wikøren

Setter blått preg på kunsten

Med en klar blå farge får kunstner Ole Ertzeid (71) himmel, hav og kristne ikoner til å skinne. Et av bildene er også en del av Dronning Sonjas kunststall.