Slik så Åvik ut på begynnelsen av 1960-tallet. Trehusrekka ved sjøen er fremdeles der i dag. Slik så Åvik ut på begynnelsen av 1960-tallet. Trehusrekka ved sjøen er fremdeles der i dag. Foto: Widerøe's flyveselskap AS/Lindesnes kommune

En flyreise tilbake i tid