Ballongeventyr: «Opp, ut og avgårde», er verket Kristin Antonsen presenterte på Stipendutstillingen. Foto: Agnes Repstad.

KRISTIANSAND: Stipendmidlene er økt fra kr. 80 000 i 2014 til kr. 100 000 i 2015. Nytt for i år er at det kun er profesjonelle kunstnere fra Agderfylkene som kan delta (tidligere har utstillingen også vært åpen for amatører).

Populær

Stipendutstillingen 2015 arrangeres på Agder Kunstsenter for fjerde gang og er blitt en populær utstilling både blant publikum og regionens kunstnere. I år er det blitt innlevert over 70 verk fra 43 kunstnere. Utstillingen viser bredden og mangfoldet i Agderregionen. Både studenter, nyutdannede og etablerte billedkunstnere og kunsthåndverkere på den regionale kunstscenen er representert. Uttrykksformene spenner seg fra grafikk og tegning til skulpturer og tekstilkunst.

Årets jury består av: Jonas Ib F. H. Jensen (Norske Billedkunstnere Agder) og Fanny Sophie Gjestland (Norske Kunsthåndverkere).

Hjelpefond

– Midlene vi gir ut er tildelt fra Bildende Kunstneres Hjelpefond. I Norge skal det ved omsetning av kunst innbetales en avgift på inntil 5 prosent i tillegg til salgsprisen når denne er over 2000 kroner. Agder Kunstsenter har besluttet å gi disse tildelte BKH-midlene til kunstnere i form av stipender, sier Agnes Repstad, daglig leder ved Agder Kunstsenter.

Til sammen ble det delt ut fire stipender, ett på 40.000 kroner, og tre på 20.000 kroner. Stipendene tildeles på grunnlag av høy kunstnerisk kvalitet.

Disse fikk stipend

Stine Bråten (32)

Untitled (we did not dream enough in that house), part 1. 2014, Tekstil.

Stipend 40.000 kr.

Erlend Helling-Larsen (40)

Playboy Girls 2010. 2015, Broderi.

Stipend 20.000 kr.

Kristin Antonsen (48)

«Opp, ut og avgårde». Ballongeventyr.

2015, Glasert steingods m/ready-made, pressformet og modelert

Verket er presist og helhetlig, hvor objekt og tittel utfyller hverandre i å formulere en ren tanke. Kunstneren sier noe om grunnleggende søken og nysgjerrighet hos mennesket. Utstillingens minste objekt formidler en stor fortelling. Verket har en enkel eleganse, der noe som er statisk viser til bevegelse. Vi inviteres på en tankeflukt, en reise med ukjent mål.

Stipend: 20.000. ## Ole Bordersen (34)

Cloth and string#02. 2015, C-print