Mange ville se nedskutt fly

  • Geir Nerhus

Sommeren 1940 ble det skutt ned et engelsk fly over Listalandet. Delene som tyskerne fant ble samlet på et lasteplan og kjørt til Kjevik. Det var flere stopp underveis. Blant annet ved Hestetroa. En del nysgjerrige tilskuere benyttet anledningen til å få et glimt av flydelene, selv om storparten av befolkningen viste liten interesse. Karl Støhlmacher, som var visergutt hos sin far på den tiden, kommer på sykkel foran i bildet, sammen med sin venn Frithjof Edvardsen fra Kleven. Foran den tyske bilen står en soldat for å sjekke at ingen forsyner seg av lasset.
Fotograf: Martin Monrad Nøding.

Les hele saken med abonnement