Skal lokke ungdommer til bluesen

  • Ønsker ungdommen velkommen: Mandal Bluesklubb, her representert ved Jonas Kerim Herstøl (fra venstre), Oddvar Manneråk og Frank Robert Holte ønsker publikum i alle aldre hjertelig velkommen til sine konserter, men skulle spesielt ønske at flere ungdommer fant veien. FOTO: Svein Frydnes