Mottar over 140.000 kroner til rekruttering av barn og ungdom

foto