150 år: Lina Ask (4) fra Kvisla barnehage fikk plassere krona på hodet til bursdagsbarnet Gustav Vigeland. 150 år: Lina Ask (4) fra Kvisla barnehage fikk plassere krona på hodet til bursdagsbarnet Gustav Vigeland. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

Feiret Gustav Vigeland på 150-årsdagen