Per Qvarnstrøm mener utfordringen for korpsene i Lindesnes er den samme som landet forøvrig har hatt for flere år siden. Per Qvarnstrøm mener utfordringen for korpsene i Lindesnes er den samme som landet forøvrig har hatt for flere år siden. Foto: HSFF

– De står overfor en normalsituasjon