Engasjerte konfirmanter

Engasjerte konfirmanter: Her representert ved den ene av i alt 6 konfirmantgrupper. Bakerst fra venstre: Klara Faber, Elena Haagensen Sand, Aimèe Linneah Sebdal Fasseland, Sander Støle Haven, Isak Uleberg, Tony Selfors, Tønnes Knudsen, Anja Bjørnhom og Olevine Fidjestøl. Foran fra venstre: Emil Træland, Simon Melkeraaen Vagle og Aslak Seland Lajord. Sittende foran: Christoffer Selfors.

Privat

Som et ledd i å vise solidaritet skal det rekordstore konfirmantkullet, bestående av 74 engasjerte humanistiske konfirmanter fra Mandal, Marnardal og Lindesnes kommuner, førstkommende onsdag (i Holum) og torsdag avholde den årlige innsamlingsaksjon for SOS-barnebyer.

Les hele saken med abonnement