Forsvarshytta eller lyttestasjonen fra 1948 er renovet til enkel standard, og et påbygg av nyere dato er revet. Den fremstår nå som høyreist, mer opprinnelig og karakteristisk. Forsvarshytta eller lyttestasjonen fra 1948 er renovet til enkel standard, og et påbygg av nyere dato er revet. Den fremstår nå som høyreist, mer opprinnelig og karakteristisk. Foto: Dag Lauvland

– Trodde knapt vi skulle få det til