Åpnet kunstutstilling ved Lindesnes fyr: Har brukt angsten som inspirasjon

foto