Amerikanskfødte Dreyer musikkansvarlig i Kilden-stykke om utvandring