Vinnerbildet: «Praktærfuggel speiling». Foto: Filip Hoel

Fotoklubbens aprilblinkskudd