Kultur

Søren Jaabæks blodige bøker

Søren Jaabæk: Politiker, redaktør, organisator og forfatter. Han skrev sine bøker som «S. Jaabæk, Bonde», går det fram av omslaget. Foto: Mandal bys historie