Eikerapen Roots Festival får 50.000 kroner i tilskudd fra Åseral kommune. Her fra årets festival.  Eikerapen Roots Festival får 50.000 kroner i tilskudd fra Åseral kommune. Her fra årets festival. Foto: Ingvald R. Ingebretsen

Støtter Rootsen med 50.000 kroner