Motstandarbeid på Agder

  • Det er 75 år siden Fredrik Aaros ofret livet for motstandskampen. FOTO: Arnfinn Tangerud