Kultur

Motstandarbeid på Agder

foto
Det er 75 år siden Fredrik Aaros ofret livet for motstandskampen. Foto: Arnfinn Tangerud