På Lindesnes Kystkultursenter fant Audun Håbesland (95) igjen de to første stampene karene på bøkkerverkstedet lagde. Styremedlem Glenn Gabrielsen til venstre og Kaare Hansen i bakgrunnen. Foto: Øyvind Adrian Skogmo

Gledelig gjensyn med gamle minner

Uten Audun Håbesland (95) og kameraten Torbjørn Tørressen ville aldri bøkkerverkstedet på Lindesnes Kystkultursenter blitt virkelighet. Nylig besøkte Håbesland industriminnet for første gang på mange år.