Koordinator: Erling Berntsen, her fotografert foran Spilling Rivefabrikk er leder av venneforeningen ved rivefabrikken. Han har også vært koordinator og tilrettelegger for å få til filmen om Spilling Rivefabrikk.

LINDESNES Spilling Rivefabrikk er jo ett restaurert teknisk kulturminne i øverste klasse. I 1995 da hver kommune i Norge skulle velge sitt kulturminne nummer 1 ble Spilling Rivefabrikk valgt for Lindesnes kommunes vedkommende, etter avstemning i Lindesnes avis.

Filmprodusent Svein Rune Skilnand opprinnelig fra Mandal, nå bosatt i Sirdal, kan mandag 5. desember presentere sin sist film «Spilling Rivefabrikk – Et unikt kulturminne». Filmen har han laget på oppdrag fra Lindesnes kommune og Spilling Rivefabrikks Venneforening. Lokal kontaktmann og koordinator har vært lederen av venneforening, Erling Berntsen.

Resultatet etter over ett år med arbeid på filmen er blitt flott. Fabrikken fremstår med alle sine tekniske finurligheter og flere lokale aktører, som f.eks. Olav Spilling og Alf Rune Vråsltad er med i filmen. Og den er laget slik at den vil passe godt inn i en skoletime og i ei sendeflate på TV. Når det er sagt, så forteller Skilnand at det allerede foreligger avtale om visning av i alle fall deler av filmen på NRK TV. Filmen og tilleggsmateriale som ikke er kommet med i filmen vil også kunne brukes i opplæring av fremtidige omvisere på Spilling Rivefabrikk. Filmen har ett budsjett på 200.000 kroner.

Filmskaper Svein Rune Skilnand har tidligere blant annet laget flere filmer som er vist på NRK, for eksempel filmen om Søren Brandsnes og om filmen om sauegjeteren Torleiv Lyre fra Sirdal. Samt filmen om den internasjonalt kjente strongman-utøveren «Hulken» fra Sirdal.

Når det gjelder filmen om Spilling Rivefabrikk så er den finansiert av Lindesnes kommune – kulturfondsmidler, Spilling Rivefabrikks Venneforening, Vest-Agder Fylkeskommune og Fylkesmannen i Vest-Agder. Kommunen, venneforeningen og Lindesnes historielag står bak premierevisningen på Vigmostad grendehus.

Atti Eikaas