Inngår intensjonsavtale med Munchmuseet for å løfte fram lokal kunstner