Slektninger fikk tilbake eiendel etter Lars O. Rølland

foto