foto
Mannefjorden islagt: Havnefogden i Mandal kunne opplyse om kompakt is fra Nua utenfor Sjøsanden til Hatholmen. Foto: Vest-Agder-museet, Mandal

Virkelig vinter i 1940

Kulde og vinter får alltid mye spalteplass, det gjorde det også i 1940. Folk trodde det kunne være kaldeste vinter «i manns minne». Avisene skrev om at isen lå tykk utenfor Agder, side om side med saker om krigen i Europa og britenes bording av det tyske fartøyet «Altmark» i Jøssingfjorden.