Manneraaks kunstverk kan bli sett av tre millioner mennesker