Takk for musikken!

  • Haner i høneflokken: Arne Tobiassen, Tore Skevik og Morten Ericson var eneste hanene blant en stor hønegjeng i Koransje. FOTO: Svein Frydnes