Kultur

Takk for musikken!

Haner i høneflokken: Arne Tobiassen, Tore Skevik og Morten Ericson var eneste hanene blant en stor hønegjeng i Koransje. Foto: Svein Frydnes