Savnet sted å stille ut kunsten - bygde sitt eget galleri