foto
Det ble satset stort på å trekke flere folk til Bortelid i Åseral i 1999. I november la næringslivet press på de nyvalgte politikerne i kommunestyret for at den nye bistroen skulle få skjenkebevilling. De mente det var helt nødvendig for å imøtekomme etterspørselen, for å gi et fullgodt tilbud til turister som besøkte vintersportsstedet. Aktiviteten og planene var store, med hytteutbygging på 200 tomter, alpinanlegg og stort trykk i utleiesektoren. Her er nøkkelpersonene bak den store satsingen i Åseral, og som ville ha skjenkebevillingen på plass. Fra venstre Rune Retterholt for alpinanlegget, Øyvin Moltumyr fra kommunen, Jørn Moum fra Bortelid Fritidshus AS, Morten Rentsch og Kristin Egeland for bistroen, turistsjef Jan Johannesen, Dieter Lagerström fra Bortelid Fjellpark og grunneier Asbjørn Bortelid. Foto: Lindesnes arkiv

Gjensyn med november 1999

Næringslivet aksjonerte for skjenkebevilling til nytt spisested på Bortelid. Lindesnes omsorgssenter fikk ny kafé. Og leksetrøtte elever kom seg tidlig opp om morgenen. Her er noen lokale nyhetsbilder fra 20 år tilbake.