Samlet over hundre publikummere til julekonsert

foto