– Jeg føler meg ikke modig, men jeg føler meg redd

foto