De ansatte på rådhuset har øvd lenge på «BlimE»-dansen. De ansatte på rådhuset har øvd lenge på «BlimE»-dansen. Foto: Kristian van Pelt

Danset for vennskap og omsorg