Samler tre planer til én: Ber om innspill på åpent møte