Daniel Stisen med oppslag i Hollywood-pressen: Er booket halvannet år fram i tid